En hel del græmmes ved tanken om, at tidsregistrering bliver indført på alle arbejdspladser.

Mange har den mening, at al den effektivisering har taget overhånd. Fuldstændig ligegyldig hvor man iagttager folk, påkræves det af mennesker, at de skal arbejde meget hurtigere… Os alle skal nå nøjagtig det samme, men på kortere tid. Med det formål at materialisere denne effektivisering har man på snart alle fabrikker forsøgt sig med tidsregistrering, timeregistrering (danmade.dk), fraværsregistrering (danmade.dk/produkter/fravaersregistrering), og yderligere et stempelur for at kunne formå at overvåge om alle yder som de skal… Jeg mener soleklart, at dét er kørt fuldstændig af sporet… Det er uden overdrivelse i hvert fald et par gange om måneden, at vi kan læse i diverse blade, at en del ansatte kæmper mod stress på grund af, at overordnede krav til den individuelle person har ændret sig betydeligt. Stress er en af vort samfunds største sygdomme, & jeg er ik i tvivl om, at der er en tæt forbindelse mellem tidsregistrering, timeregistrering, & fraværsregistrering på arbejdspladsen & et stresset liv.

Mange beder inderligt til, at verdens befolkning kan nå at ændre denne udvikling… Det kan bare ikke være rigtigt, at alle mennesker skal bekæmpe stress. En hel del umiddelbart tænker, at det er enormt lækkert, at der lige for øjeblikket er så meget fokus på god og dårlig arbejdsmiljø på mange arbejdspladser… Men samtidig med den form for fokus, ses også en fokusering på optimering… Det ses meget tydeligt i den kontinuerlige overvågning foretaget af al den tidsregistrering, timeregistrering og fraværsregistrering… Herudover er der ligeledes den bippende lyd fra et gammeldags stempelur, der absolut ikke bidrager til et sundt arbejdsmiljø… Jeg har selv arbejdet i et firma, hvor vi til hyppige personalemøder blev konfronteret med resultatet af den tidsregistrering, timeregistrering, & fraværsregistrering, som var blevet opfanget vedrørende vores arbejdsindsats… Det var ikke behageligt, og adskillige opfattede det som decideret overvågning. Så vores opfordring til arbejdsgiverne lyder; fokuser på lykkelige ansatte, frem for effektivisering. Det tror jeg i sidste ende vil virke positivt på det endelige regnskab… For lykkelige ansatte er lig med arbejdsomme ansatte!