Hvad ligger som forklaring på, at et stempelur er en god ide…

Jeg mener, at al den effektivisering har taget overhånd! Ligegyldigt hvor man tager bestik af situationen, er medarbejderstaben nødsaget til at knokle hurtigere… De ansatte nå det samme, men på ekstremt reduceret tid… Med det formål at ”håndhæve” denne effektivisering indfører man og har indført på stort set alle moderne arbejdspladser tidsregistrering (danmade.dk), timeregistrering, fraværsregistrering, & et stempelur , danmade.dk/produkter/stempelur, for at kunne formå at kontrollere om medarbejderne lever op til alle de stillede krav! Det er fuldkommen tydeligt for mig, at effektivitets-iveren har taget overhånd! Det er snart i hvert fald et par gange om måneden, at jeg læser i den frie presse, at mange medarbejdere døjer med stress på grund af, at de høje krav til den individuelle medarbejder har ændret sig… Stress er en af vor tids allerstørste livstruende sygdomme, og jeg er overbevist om, at sådanne symptomer kan spores direkte tilbage til tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, samt et såkaldt stempelur…

Det er slet ikke lyv, hvis jeg siger, at jeg er meget bekymret for fremtidens måde at arbejde på… Det kan jo ik passe, at alle medarbejdere skal bukke under for stress. En hel del mener, at det er ekstremt lækkert, at der i denne tid er enormt meget spot på god og dårlig arbejdsmiljø på mange arbejdspladser. Men kontinuerligt med et sådant fokus, ses også en fokusering på effektivisering og optimering… Det ses for eksempel i den omsiggribende kontrol og overvågning foretaget af al den tidsregistrering, timeregistrering samt fraværsregistrering. Yderligere er der samtidig den alarmerende lyd fra et virkelig gammeldags stempelur, som slet ikke bidrager til et trygt arbejds-miljø… Jeg har selv været ansat i et firma, hvor vi til hyppige personalesamtaler blev konfronteret med konklusionen på den tidsregistrering, timeregistrering, samt fraværsregistrering, der var blevet opfanget omk. vores arbejdsindsats… Det var bestemt ik rart, og majoriteten opfattede det som slet og ret ”overvågning”. Så vores opfordring til alle ledere lyder; hold opmærksomheden på tilfredse medarbejdere, frem for effektivitet! Det er jeg overbevist om i sidste ende vil forbedre det endelige regnskab. & så er vi alle sammen jo lykkelige, og det må være det afgørende!