Koloniens landmåler har en altafgørende opgave i nationen

Fra tidernes morgen har opmåling af jordbesiddelser været en afgørende strategi i opbyggelsen af de menneskelige nationer. Utallige statssystemer er af den grund direkte kommet til verden grundet registeringer produceret af en landinspektør - pristorvet.dk/erhverv/landinspektoerer, . En øvet landmåler [pristorvet.dk/erhverv/landinspektoerer/landmaaler] var essentiel, siden måleren havde lov til at tegne bykort over samfundet. En landinspektør skitserede bykort over stadens skel, der var vigtige for at kunne vise ejendomsret over jord… I disse tider besidder en landmåler fortsat den samme virksomhed, eftersom landinspektøren medvirker til at klarlægge skel for rettigheder over land…

Beskæftigelsen som landinspektør er et temmelig ringeagtet arbejde, uagtet den store vigtighed, kortoptegnelser havde og har for samfund, & rettigheder over jord.

Beskæftigelsen som landmåler er svært, og det påbyder en erfaren person. Alligevel, er der helt klart mange, der ikke vil kunne forklare præcist, hvad en landinspektør arbejder med. Det er mystisk, hvorlunde bestemte beskæftigelser bliver anskuet som mesterlige, mens øvrige erhverv som for eksempel en landmåler ikke anses ligesådan strålende…

Både nu om stunder og historisk anskuet er en landmåler priceless for et statssystems beståen. Projektet skitsetegneren gennemfører, er af en essentiel kvalitet, men når målerne står omkring på gaden transporterende afgørende udstyr, ser det ik’ ud af nogen ting. Jeg mener, at det er bevæggrunden for, at en del ik er klar over, hvor nødvendig en landinspektør er. Adskillige husker i hvert fald ik mange, der efterstræber at blive landmåler, når de bliver granvoksne… Adskillige mener slet ik’, beskæftigelsen som korttegner vinder den blåstempling, dét er værdig til. Og dét er nok forklaringen på, at det ik’ er mange drenges ønskejob…